Online training

Taalontwikkeling in de klas

Woordenschatkennis is een belangrijke voorspeller van een aantal talige vaardigheden, zoals begrijpend lezen. Maar woordenschatonderwijs wordt al snel geassocieerd met enkel taalvakken. Wat we vaak minder goed beseffen, is dat het ook een belangrijke plaats heeft binnen de ‘niet-taalvakken’. Ook hier zijn leerlingen gebaat bij robuust woordenschatonderwijs.

Type Online training
Aanbieder Dunamare Academie
Thema (Vak)inhoud en didactiek
Vakgebied
Doelgroep OOP havo;OOP PRO;OOP vmbo;OOP vwo;OP havo;OP PRO;OP vmbo;OP vwo
Onderwerp Taalontwikkeling in de klas
Tijdsduur 1 uur

Direct contact mer de organisatie?

Neem contact op via het onderstaande adres:

Dunamare Academie

a.pranger@dunamare.nl

Aanmelden

Omschrijving

In deze sessie proberen we een antwoord te geven op de vraag welke woorden extra aandacht verdienen, hoe je ervoor zorgt dat woordenschat goed verankerd wordt en welke nuttige strategieën er zijn om met nieuwe, ongekende woorden om te gaan.

Deze online lezing door Michiel Wils is een van de open lezingen, die door Expertisecentrum voor Effectief Leren van Thomas More wordt georganiseerd.

Deze online lezing maakt onderdeel uit van het aanbod van de Dunamare Academie.

Heb je interesse maar ben je niet werkzaam bij een Dunamare school, neem dan contact op met de Dunamare Academie voor toegang: academie@dunamare.nl