Aan de slag met techniek

Welkom bij lesstof

Lesstof is ontwikkeld in het kader van de subsidie Sterk Techniekonderwijs (STO), onderdeel docentprofessionalisering. Onze doelstelling is samen werken aan duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Dit kunnen we niet bereiken zonder enthousiaste docenten en ondersteuners.

Daarom verzamelen wij op Lesstof  cursussen, trainingen en workshops die aansluiten bij de doelstellingen van STO, geschikt voor álle docenten en ondersteuners in het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs.

Omdat het belangrijk is dat docenten op de hoogte zijn van de veelzijdigheid van technologie en techniek. Omdat de ontwikkelingen niet stil staan. Maar vooral omdat er zo veel moois te ontdekken en te doen valt op dit gebied (in de klas)!

 

Wat is Sterk Techniekonderwijs (STO)

Techniek en technologie zijn overal en de ontwikkelingen gaan snel. Bekwame technici met verschillende specialismes en achtergronden zijn niet aan te slepen en ook in de toekomst blijft techniek één van de belangrijkste domeinen voor ons land en de wereld. Het is dus voor de (zeer nabije) toekomst van enorm belang dat er voldoende technische vakmensen worden opgeleid.

Lees meer

Regio IJmond/Zuid-Kennerland

De regio IJmond/Zuid-Kennemerland is één van de techniekregio’s en omvat de gemeentes Castricum, Heemskerk, Beverwijk, Velsen en Haarlem. Binnen deze techniekregio werken het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, MBO én het bedrijfsleven nauw en actief samen om (blijvend) een kwalitatief hoogstaand en dekkend aanbod van technisch vmbo te realiseren.

Docent­professionalisering

Onderdeel van STO is het onderdeel docentprofessionalisering. Het is immers essentieel dat de docenten goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen op het gebied van technisch onderwijs en technologie in de klas. Wij bieden dit aan in de vorm van (online) trainingen, workshops, leernetwerkbijeenkomsten, docentexpedities en volledige lesmodules die zijn ontwikkeld in het kader van STO.

Lees meer

Hoe werkt Lesstof

Op het gebied van technologische ontwikkelingen (in de klas) worden de mogelijkheden steeds groter en komt ook een steeds breder aanbod aan workshops en trainingen. Wij geloven dat docenten zelf heel goed weten wat zij willen en daarom is het aanbod op lesstof grotendeels vraag gestuurd. Dit betekent dat docenten zelf input kunnen leveren voor trainingen, workshops en modules, op de site. Andere geïnteresseerden kunnen zich inschrijven en bij voldoende interesse wordt de workshop of training georganiseerd.